E305 Ultraviyole Cihazı Pro Panolu

Ürün Açıklaması


Hızla artan dünya nüfusu ve çevre kirliliği, temiz su eldesini giderek güçleştirmektedir.
 Dezenfeksiyon, sularda bulunan ve hızla çoğalabilen; insan, hayvan ve hatta bitki sağlığı açısından sakıncalar teşkil eden virüsler dahil tüm patojen mikroorganizmaların (bakteriler, sporlar, parazitler) yok edilmesi veya üreme imkanlarının sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir.

 UV teknolojisi ile dezenfeksiyon, 254 nm dalgaboylu UV-C ışınları kullanılarak sağlanır. Bu ışınlar mikroorganizmalar ile temas ettiklerinde, DNA’larına “fotooksidasyon” yoluyla hasar vermektedir. Aşağıdaki “Hücre Ölüm Eğrisi” nden görüleceği üzere, mikroorganizmaların DNA’sı üzerinde en fazla tahribata yol açan UV ışınları, 240 ila 280 nm arasındaki UV-C ışınlarıdır. Eğrinin pik noktasında yaklaşık 253-256 nm dalga boylu ışınlar için en üst noktaya ulaşılır.
 Bu etki kısaca şöyle açıklanabilir: yaklaşık 254 nm dalga boylu yüksek enerjiye sahip UV-C ışınları mikroorganizmaların hücre zarının içine süzülür ve DNA’yı oluşturan başta “Timin” adlı Nükleik Asitler tarafından absorbe edilir.
 Bu enerji transferi sonucu DNA zinciri birçok noktasından tahrip olur. DNA’sı bozulan canlının üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir. UV dezenfeksiyonu için geliştirilmiş cihazlar, 254 nm dalgaboylu UV ışınları üreten özel UV lambalarla donatılmıştır. 

Dezenfekte edilecek su bu cihaz içinden akarken yoğun şekilde UV ışınlarına maruz kalmakta, su içindeki mikroorganizmalar etkisiz hale gelmektedir. UV ışınları ile su dezenfeksiyonu için, UV lambanın ürettiği UV ışınları ile arıtılacak suyun uygun şartlarda ve yeterli süreyle temas ettirilmesi gerekir.
 Üstün özellikleri olan bir UV lambadan optimum dezenfeksiyon verimi almak, ancak o lambaya uygun tasarlanmış bir UV sistemi ile mümkün olabilir. İleri teknoloji ürünü olan bu cihazlar, ultraviole lambanın yaydığı UV-C ışınları vasıtası ile suya herhangi bir kimyasal enjeksiyon sağlanmadan mikrobiyolojik arıtım yapmaktadır. 
Bu nedenle suda herhangi bir bakiye kimyasal kalmadığından dolayı, son derece güvenilir bir arıtım elemanıdır. UV cihazlarının seçiminde, dezenfekte edilecek suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ile anlık su debisi en önemli parametrelerdir. 
Ultraviyole ışınları ile dezenfeksiyonun tam olarak gerçekleşebilmesi için su içerisinde bulunan tortu, bulanıklık gibi parametrelerin sudan uzaklaştırılmış olması gerekmektedir. Bu sebeple ultraviyole öncesinde hassas kartuş filtrelerin kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Doğru tasarlanmış ve kapasitesi uygun bir UV cihazı, montaj noktası da uygun belirlenmiş ise, istenmeyen yan etkiler oluşturmadan güvenli bir su dezenfeksiyonu sağlayabilmektedir.

Ultraviyole Dezenfeksiyon Cihazında Paslanmaz Çelik Gövde (Işın Odası), Ultraviyole Lamba, Kuvars Cam Kılıf, Elektronik Kart ve diğer aksamların toplandığı Kontrol Panosundan oluşmaktadır. 
Ultraviyole Lambaların verimli ömrü 9000 saat olup, yaklaşık 1 yıla (375 gün) karşılık gelmektedir. Verimin devamlılığı için gereken bakımlar yapılmalı, ömrünü tamamlayan UV lambalar zamanında yenilenmelidir. 
Ultraviole Dezenfeksiyon Cihazlarının Diğer Dezenfeksiyon Yöntemlerine Göre Avantajları: Suyun doğal, fiziksel ve kimyasal özelliklerini bozmaz, suda koku veya tat bırakmaz. Suda insan ve çevre sağlığına zararlı yan ürün oluşturmaz. 
Yeterli UV Dozajı dağlandığında tüm mikroorganizmalar üzerinde etkilidir. Suyun sıcaklığı ve pH değerinden bağımsız olarak dezenfeksiyon yapar. 
Dezenfeksiyon sağlama süresi çok kısadır, bu nedenle büyük temas tanklarına ihtiyaç yoktur. İşletme maliyetleri alternatif teknolojilere kıyasla düşüktür. İşletme ve bakımı basittir. 
Ekipman ve su iletim hatlarında korozyon oluşturmaz. Kurulum alanı ihtiyacı minimum olup, su hattına direk bağlantı yapılarak uygulanabilir.

UV SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI . Mikroorganizma ve bakterileri arıtma . Suya kimyasal katmadan arıtma yaparak herhangi bir kimyasal kalıntı bırakmaz. .
Düşük basınçlı civa yüksek verimli uv lambası kullanılmıştır. . Uv cihazı soketli olduğundan uv lamba değişimi kolay ve pratiktir. .
Uv cihazı istenilen debide verildiginde %99.99 oranında sudaki bakteri oranını temizler. . Uv cihazı zaman sayacı ile lamba ömrünü tespit eder. . Yüksek kapasiteli uv cihazlarında flanslı sistem uygulanmaktadır.
Suyun geçirgenligi açısından.